Fakturering

VIEW Tax tilbyder fakturering via internetapplikationen Xledger. Vi tilpasser layoutet til kundens logo, juridiske oplysninger og produktkoder som en del af opstartsproceduren.
Kunden kan selv fakturere via egen brugerprofil og adgang til applikationen. Kundens behov for dataopbevaring og dokumentation er dækket ved brug af denne faktureringsløsning hvor alle transaktioner dokumenteres med et billede af fakturadokumentet og fakturagrundlaget. Applikationen giver mulighed for at udsende rykkere og rentenota ved forsinket betaling. Rutinerne er i henhold til norsk lovgivning, men der er mulighed for individuel kundetilpasning af rykkerne.

Bankintegrationen gør det muligt at vise likviditetsoversigt og korrekte saldi på debitorkonti. For kunder som benytter VIEW Tax’ klientkontotjenester, vil afregningen med kunden ske løbende.
Norsk lovgivning har åbnet op for at kunder kan fakturere via egne systemer. Kravene til fakturanummer, specifikation af debitorkonti, salgsdokumentation og opbevaring af data er imidlertid de samme – uafhængigt af hvilket system der benyttes.

Ved valg af denne løsning skal kunden kunne fremlægge dokumentation ved forespørgsel fra repræsentant eller offentlig myndighed.
xledger%20pc%20view%20tax

Book et møde