Indberetning

VIEW Tax indberetter til Skatteetaten via Altinn. Indberetningen sker på baggrund af bogføring i perioden samt afstemning og kvalitetskontrol af dokumentation og fuldstændig afregning. Der udarbejdes også årlige kontroller og afstemninger af alle rutiner og procedurer for at sikre at indberetningen og kvaliteten er i henhold til gældende love og forskrifter samtidig med at kunden oplever at leverancen er i tråd med det som er aftalt og de forventninger som ligger til grund for opgaven. 
rapportering%20tax%20norsk

Book et møde