Etablering

Alle virksomheder som skal drive forretning i Norge, skal have et organisationsnummer. For de fleste vil det være tilstrækkeligt med registrering i Enhetsregisteret, men for enkelte virksomheder vil det være nødvendigt med registrering i Foretaksregisteret. Når man overstiger en omsætning på NOK 50.000, skal virksomheden registreres i Merverdiavgiftsregistret. Når registreringen er godkendt, skal bogstaverne MVA tilføjes efter organisationsnummeret.
Kunder fra enkelte EØS-/EU- lande behøver ikke at have egen repræsentant i Norge. Kravene til indberetning, dokumentation og opbevaring af data er imidlertid uændret. Derfor vil det for de fleste kunder være praktisk at have egen repræsentant som varetager disse forpligtelser.
 
Fra 1/1 2017 er der indført nye regler for import af varer til Norge hvilket medfører at behovet for en toldkredit bortfalder.
 
Der må påregnes 2-3 uger for registrering i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret. Derefter må der påregnes yderligere 1 uge for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
AdobeStock_96511128

Book et møde