Løbende drift

Merværdiafgift skal indberettes terminsvis 6 gange årligt. Indberetning til Skatteetaten skal ske elektronisk via portalen Altinn.no. Indbetaling af skat skal ske til fastsatte tidspunkter til en fast bestemt[DK1]  bankkonto påført KID. Tilgodehavende fra skat vil blive overført fra Skatteetaten til norsk bankkonto. Hvis virksomheden omsætter for mindre end NOK 1.000.000 pr. år, kan der søges om årlig indberetning.
 
Kravene til indberetning, dokumentation og opbevaring af data er bestemt af Bokføringsloven og Merverdiavgiftsloven. VIEW Tax er underlagt kravene til autorisation efter Regnskapsførerloven.
 
mva%20tax

Book et møde